Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    AMD Ryzen
AMD Ryzen 3 1200 / 3.1 GHz (3.4GHz Max)
  Giá: 2,710,000 VNĐ
  AMD Ryzen 3 1200 / 3.1 GHz (3.4GHz Max)
AMD Ryzen 3 1300X / 3.5 GHz (3.7GHz Max)
  Giá: 3,390,000 VNĐ
  AMD Ryzen 3 1300X / 3.5 GHz (3.7GHz Max)
AMD Ryzen 5 1500X / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo)
  Giá: 4,850,000 VNĐ
  AMD Ryzen 5 1500X / 3.5 GHz (3.7 GHz Turbo)
AMD Ryzen 5 1600 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo)
  Giá: 5,500,000 VNĐ
  AMD Ryzen 5 1600 / 3.2 GHz (3.6 GHz Turbo)
AMD Ryzen 5 1600X / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo)
  Giá: 6,250,000 VNĐ
  AMD Ryzen 5 1600X / 3.6 GHz (4.0 GHz Turbo)
AMD Ryzen™ 7 1700
  Giá: 8,390,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1700
AMD Ryzen™ 7 1700X
  Giá: 9,350,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1700X
AMD Ryzen™ 7 1800X
  Giá: 9,990,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1800X