Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    AMD Ryzen
AMD Athlon™ 200GE (4MB Cache, 3.20 GHz)
  Giá: 1,490,000 VNĐ
  AMD Athlon™ 200GE (4MB Cache, 3.20 GHz)
AMD Ryzen™ 3 2200G (4MB Cache, 3.50 GHz)
  Giá: 2,650,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 3 2200G (4MB Cache, 3.50 GHz)
AMD Ryzen™ 5 2400G (4MB Cache, 3.60 GHz)
  Giá: 4,190,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 5 2400G (4MB Cache, 3.60 GHz)
AMD Ryzen™ 7 1700
  Giá: 7,990,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1700
AMD Ryzen™ 7 1700X
  Giá: 8,490,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1700X
AMD Ryzen™ 7 1800X
  Giá: 9,190,000 VNĐ
  AMD Ryzen™ 7 1800X

Close