Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
ADAPTER HP 18.5v - 3.5a
  Giá: 240,000 VNĐ
  ADAPTER HP 18.5v - 3.5a
ADAPTER ACER 19V - 3.42A
  Giá: 240,000 VNĐ
  ADAPTER ACER 19V - 3.42A
ADAPTER TOSHIBA 19v -3.42a
  Giá: 240,000 VNĐ
  ADAPTER TOSHIBA 19v -3.42a
ADAPTER HP 18.5v - 3.5a Đầu Kim
  Giá: 245,000 VNĐ
  ADAPTER HP 18.5v - 3.5a Đầu Kim
ADAPTER TOSHIBA 15v - 4a
  Giá: 250,000 VNĐ
  ADAPTER TOSHIBA 15v - 4a
ADAPTER IBM 16V - 4.5A
  Giá: 250,000 VNĐ
  ADAPTER IBM 16V - 4.5A
ADAPTER HP 19V - 4.74A (Đầu Kim Nhỏ)
  Giá: 280,000 VNĐ
  ADAPTER HP 19V - 4.74A (Đầu Kim Nhỏ)
ADAPTER DELL 19.5v - 4.62A
  Giá: 280,000 VNĐ
  ADAPTER DELL 19.5v - 4.62A
ADAPTER DELL 19.5V - 2.31A (Đầu Kim Nhỏ)
  Giá: 280,000 VNĐ
  ADAPTER DELL 19.5V - 2.31A (Đầu Kim Nhỏ)