Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
ORICO 2139U3 Sata 2.5'' (3.0)
  Giá: 180,000 VNĐ
  ORICO 2139U3 Sata 2.5'' (3.0)
ORICO 2588US3 Sata 2.5'' (3.0)
  Giá: 195,000 VNĐ
  ORICO 2588US3 Sata 2.5'' (3.0)
ORICO 35UTS
  Giá: 395,000 VNĐ
  ORICO 35UTS
Orico 3588US3 Sata 3.5
  Giá: 450,000 VNĐ
  Orico 3588US3 Sata 3.5" (3.0)
Orico 6518US3
  Giá: 550,000 VNĐ
  Orico 6518US3

Close