Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
ORICO  2577U3 Sata 2.5'' (3.0)
  Giá: 170,000 VNĐ
  ORICO 2577U3 Sata 2.5'' (3.0)
ORICO 2139U3 Sata 2.5'' (3.0)
  Giá: 180,000 VNĐ
  ORICO 2139U3 Sata 2.5'' (3.0)
Orico 2789U3 Sata 2.5
  Giá: 290,000 VNĐ
  Orico 2789U3 Sata 2.5" USB (3.0)
Orico 3588US3 Sata 3.5
  Giá: 450,000 VNĐ
  Orico 3588US3 Sata 3.5" (3.0)