Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    Cáp Mạng
Cáp 5 Aipoo Link UTP OFC (100m)
  Giá: 650,000 VNĐ
  Cáp 5 Aipoo Link UTP OFC (100m)
Cáp 5e DinTek UPT (100M)
  Giá: 770,000 VNĐ
  Cáp 5e DinTek UPT (100M)
Cáp 5 Aipoo Link UTP CCA (305m)
  Giá: 850,000 VNĐ
  Cáp 5 Aipoo Link UTP CCA (305m)
Cáp 6 Aipoo Link UTP CCA (305m)
  Giá: 1,600,000 VNĐ
  Cáp 6 Aipoo Link UTP CCA (305m)
Cáp 6 Aipoo Link SFTP CCA (305m)
  Giá: 1,650,000 VNĐ
  Cáp 6 Aipoo Link SFTP CCA (305m)
Cáp 5 Aipoo Link UTP OFC (305m)
  Giá: 1,750,000 VNĐ
  Cáp 5 Aipoo Link UTP OFC (305m)
Cáp 6 Aipoo Link UTP OFC (305m)
  Giá: 2,400,000 VNĐ
  Cáp 6 Aipoo Link UTP OFC (305m)
Cáp 6 Aipoo Link SFTP OFC (305m)
  Giá: 3,100,000 VNĐ
  Cáp 6 Aipoo Link SFTP OFC (305m)