Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    Cáp Mạng
Cáp 5e DinTek UPT (100M)
  Giá: 770,000 VNĐ
  Cáp 5e DinTek UPT (100M)
Cáp 5 Aipoo Link UTP CCA (305m)
  Giá: 1,050,000 VNĐ
  Cáp 5 Aipoo Link UTP CCA (305m)
CAT 5 GOLDEN LINK UTP (305M)
  Giá: 1,200,000 VNĐ
  CAT 5 GOLDEN LINK UTP (305M)
Cáp 5 Aipoo Link S-FTP CCA (305m)
  Giá: 1,350,000 VNĐ
  Cáp 5 Aipoo Link S-FTP CCA (305m)
CAT 5 GOLDEN LINK FTP (305M)
  Giá: 1,490,000 VNĐ
  CAT 5 GOLDEN LINK FTP (305M)
CÁP 6 AIPOO LINK UTP CCA (305M)
  Giá: 1,550,000 VNĐ
  CÁP 6 AIPOO LINK UTP CCA (305M)
CÁP 6 AIPOO LINK S-FTP CCA (305M)
  Giá: 1,750,000 VNĐ
  CÁP 6 AIPOO LINK S-FTP CCA (305M)
CAT 6 GOLDEN LINK UTP (305M)
  Giá: 1,750,000 VNĐ
  CAT 6 GOLDEN LINK UTP (305M)
CAT 6 GOLDEN LINK FTP (305M)
  Giá: 2,050,000 VNĐ
  CAT 6 GOLDEN LINK FTP (305M)
Cat5E UTP Commscope  6-219590-2
  Giá: 2,250,000 VNĐ
  Cat5E UTP Commscope 6-219590-2
Cat5e FTP-AMP Commscope 0-0219413-2
  Giá: 2,990,000 VNĐ
  Cat5e FTP-AMP Commscope 0-0219413-2
Cat6 UTP Commscope 1427254-6
  Giá: 3,150,000 VNĐ
  Cat6 UTP Commscope 1427254-6

Close