Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
GIGABYTE Georce GT 1030 Low Profile D4 2G
  Giá: 2,190,000 VNĐ
  GIGABYTE Georce GT 1030 Low Profile D4 2G
GIGABYTE GV-N1030OC-2GI
  Giá: 2,390,000 VNĐ
  GIGABYTE GV-N1030OC-2GI
GIGABYTE GeForce® GTX 1050 OC 2G
  Giá: 3,990,000 VNĐ
  GIGABYTE GeForce® GTX 1050 OC 2G
GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti OC 4G (GV-N105TOC-4GD)
  Giá: 4,890,000 VNĐ
  GIGABYTE GeForce® GTX 1050 Ti OC 4G (GV-N105TOC-4GD)
Gigabyte 4GB N105TWF2OC-4GD
  Giá: 5,250,000 VNĐ
  Gigabyte 4GB N105TWF2OC-4GD

Close