Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
CARD MẠNG LAN
  Giá: 100,000 VNĐ
  CARD MẠNG LAN
Thiết bị chuyển đổi USB sang LAN
  Giá: 140,000 VNĐ
  Thiết bị chuyển đổi USB sang LAN
USB WIFI TP-LINK TL-WN727N
  Giá: 150,000 VNĐ
  USB WIFI TP-LINK TL-WN727N
USB WIFI TP-LINK TL-WN725N
  Giá: 175,000 VNĐ
  USB WIFI TP-LINK TL-WN725N
Card TP-LINK TL-WN781ND Wifi
  Giá: 190,000 VNĐ
  Card TP-LINK TL-WN781ND Wifi
CARD LAN TP-LINK TG-3269 (10/100/1000)
  Giá: 190,000 VNĐ
  CARD LAN TP-LINK TG-3269 (10/100/1000)
USB WIFI TP-LINK TL-WN723N
  Giá: 200,000 VNĐ
  USB WIFI TP-LINK TL-WN723N
CARD LAN TP-LINK TG-3468 (10/100/1000)
  Giá: 200,000 VNĐ
  CARD LAN TP-LINK TG-3468 (10/100/1000)
USB WIFI TP-LINK TL-WN722N
  Giá: 245,000 VNĐ
  USB WIFI TP-LINK TL-WN722N
CARD LAN BUFFALO LGY-PCI-GT (10/100/1000)
  Giá: 280,000 VNĐ
  CARD LAN BUFFALO LGY-PCI-GT (10/100/1000)
Card TP-LINK TL-WN881ND Wifi
  Giá: 280,000 VNĐ
  Card TP-LINK TL-WN881ND Wifi
TP-LINK TL-WN822N
  Giá: 280,000 VNĐ
  TP-LINK TL-WN822N
USB WIFI D-LINK DWA-137
  Giá: 360,000 VNĐ
  USB WIFI D-LINK DWA-137