Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    D-LINK
Switch 5P D-LINK 100 (DES-1005A)
  Giá: 165,000 VNĐ
  Switch 5P D-LINK 100 (DES-1005A)
SWITCH 8P D-LINK 100 (DES-1008C)
  Giá: 220,000 VNĐ
  SWITCH 8P D-LINK 100 (DES-1008C)
SWITCH 16P D-LINK 100 (DES-1016A)
  Giá: 650,000 VNĐ
  SWITCH 16P D-LINK 100 (DES-1016A)
SWITCH 16P D-LINK 100 (DES-1016D)
  Giá: 790,000 VNĐ
  SWITCH 16P D-LINK 100 (DES-1016D)
SWITCH 24P D-LINK 100 (DES-1024D)
  Giá: 970,000 VNĐ
  SWITCH 24P D-LINK 100 (DES-1024D)
SWITCH 16P D-LINK 1000 (DGS-1016C)
  Giá: 1,450,000 VNĐ
  SWITCH 16P D-LINK 1000 (DGS-1016C)
SWITCH 24P D-Link 1000 (DGS-1024C)
  Giá: 1,850,000 VNĐ
  SWITCH 24P D-Link 1000 (DGS-1024C)