Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    HP Switch
HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch JG932A
  Giá: 32,650,000 VNĐ
  HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch JG932A
HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots JD377A
  Giá: 44,359,000 VNĐ
  HP 5500-24G EI Switch with 2 Interface Slots JD377A
HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch JG933A
  Giá: 56,990,000 VNĐ
  HP 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Switch JG933A
HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots JG311A
  Giá: 60,789,000 VNĐ
  HP 5500-24G-4SFP HI Switch with 2 Interface Slots JG311A
HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots JD374A
  Giá: 86,924,000 VNĐ
  HP 5500-24G-SFP EI Switch with 2 Interface Slots JD374A
HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots JG543A
  Giá: 133,000,000 VNĐ
  HP 5500-24G-SFP HI Switch with 2 Interface Slots JG543A