Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    INTEL
Intel® Celeron® G4900 (2M Cache, 3.10 GHz)
  Giá: 1,390,000 VNĐ
  Intel® Celeron® G4900 (2M Cache, 3.10 GHz)
Intel® Pentium® G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)
  Giá: 1,590,000 VNĐ
  Intel® Pentium® G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)
Intel® Pentium® Gold G5400 (4M Cache, 3.70 GHz)
  Giá: 1,590,000 VNĐ
  Intel® Pentium® Gold G5400 (4M Cache, 3.70 GHz)
Intel® Core™ i3-8100 (6M Cache, 3.60 GHz)
  Giá: 3,390,000 VNĐ
  Intel® Core™ i3-8100 (6M Cache, 3.60 GHz)
Intel® Core™ i3-7100 (3M Cache, 3.90 GHz)
  Giá: 3,390,000 VNĐ
  Intel® Core™ i3-7100 (3M Cache, 3.90 GHz)
Intel® Core™ i3-9100 (6M Cache, 3,60 GHz)
  Giá: 3,490,000 VNĐ
  Intel® Core™ i3-9100 (6M Cache, 3,60 GHz)
Intel® Core™ i5-9400F (Cache 9M, 2,90 GHz)
  Giá: 4,290,000 VNĐ
  Intel® Core™ i5-9400F (Cache 9M, 2,90 GHz)
Intel® Core™ i5-7400 (6M Cache, 3.00 GHz)
  Giá: 5,150,000 VNĐ
  Intel® Core™ i5-7400 (6M Cache, 3.00 GHz)
Intel® Core™ i5-9400 (Cache 9M), 2,90 GHz)
  Giá: 5,290,000 VNĐ
  Intel® Core™ i5-9400 (Cache 9M), 2,90 GHz)
Intel® Core™ i7-8700 (12M Cache, 3,20 GHz)
  Giá: 8,990,000 VNĐ
  Intel® Core™ i7-8700 (12M Cache, 3,20 GHz)

Close