Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Jetek Game 9306
  Giá: 390,000 VNĐ
  Jetek Game 9306
JETEK GAME 9616
  Giá: 590,000 VNĐ
  JETEK GAME 9616
JETEK Rhino Art RGB (G9323) (Kèm 1 fan 7 màu)
  Giá: 650,000 VNĐ
  JETEK Rhino Art RGB (G9323) (Kèm 1 fan 7 màu)
JETEK GAMING VECTOR (G9325)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
  Giá: 650,000 VNĐ
  JETEK GAMING VECTOR (G9325)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
SAMA Jax 10
  Giá: 690,000 VNĐ
  SAMA Jax 10
JETEK G9321 (KÈM 1 FAN 7 MÀU)
  Giá: 690,000 VNĐ
  JETEK G9321 (KÈM 1 FAN 7 MÀU)
JETEK GAMING BERYL-I (G9601B)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
  Giá: 790,000 VNĐ
  JETEK GAMING BERYL-I (G9601B)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
JETEK GAMING BERYL-I (G9601W)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
  Giá: 820,000 VNĐ
  JETEK GAMING BERYL-I (G9601W)(KÈM 1 FAN 7 MÀU)
JETEK GAMING G9331(KÈM 3 FAN 7 MÀU)
  Giá: 850,000 VNĐ
  JETEK GAMING G9331(KÈM 3 FAN 7 MÀU)
JETEK GAMING BERYL-II (G9602B)(KÈM 2 FAN LED)
  Giá: 890,000 VNĐ
  JETEK GAMING BERYL-II (G9602B)(KÈM 2 FAN LED)
JETEK GAMING MERCI (G9605)(KÈM 3 FAN 7 MÀU)
  Giá: 900,000 VNĐ
  JETEK GAMING MERCI (G9605)(KÈM 3 FAN 7 MÀU)
JETEK GAMING THOMPSON (G9603) (Kèm 3 fan 7 màu)
  Giá: 950,000 VNĐ
  JETEK GAMING THOMPSON (G9603) (Kèm 3 fan 7 màu)
CASE JETEK G9010 (KÈM 3 FAN 7 MÀU)
  Giá: 1,050,000 VNĐ
  CASE JETEK G9010 (KÈM 3 FAN 7 MÀU)