Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    DELL
18.5’’ DELL E1916HV
  Giá: 1,790,000 VNĐ
  18.5’’ DELL E1916HV
18.5’’ DELL E1916H
  Giá: 1,950,000 VNĐ
  18.5’’ DELL E1916H
19.5’’ DELL E2016HV
  Giá: 2,190,000 VNĐ
  19.5’’ DELL E2016HV
19.5’’ DELL E2016H
  Giá: 2,290,000 VNĐ
  19.5’’ DELL E2016H
17
  Giá: 2,350,000 VNĐ
  17" DELL E1715S (Vuông)
21.5” DELL E2216HV
  Giá: 2,490,000 VNĐ
  21.5” DELL E2216HV
21.5” DELL E2216H
  Giá: 2,590,000 VNĐ
  21.5” DELL E2216H
23.6
  Giá: 3,290,000 VNĐ
  23.6" DELL SE2417HG
23” DELL S2319H
  Giá: 3,790,000 VNĐ
  23” DELL S2319H
19” DELL P1917S
  Giá: 3,890,000 VNĐ
  19” DELL P1917S
27” DELL SE2717H
  Giá: 4,490,000 VNĐ
  27” DELL SE2717H
24” DELL Ultrasharp U2414H
  Giá: 4,950,000 VNĐ
  24” DELL Ultrasharp U2414H