Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
SEAGATE 500GB Expansion Portable 3.0
  Giá: 1,240,000 VNĐ
  SEAGATE 500GB Expansion Portable 3.0
TOSHIBA 500GB CANVIO USB 3.0 2.5
  Giá: 1,290,000 VNĐ
  TOSHIBA 500GB CANVIO USB 3.0 2.5"
TRANSCEND 1T USB 3.0
  Giá: 1,590,000 VNĐ
  TRANSCEND 1T USB 3.0
SeaGate 1TB EXPANSION usb 3.0 2.5
  Giá: 1,590,000 VNĐ
  SeaGate 1TB EXPANSION usb 3.0 2.5"
TOSHIBA 1TB CANVIO USB 3.0 2.5
  Giá: 1,590,000 VNĐ
  TOSHIBA 1TB CANVIO USB 3.0 2.5"
Seagate 1TB Backup Plus usb 3.0 2.5
  Giá: 1,650,000 VNĐ
  Seagate 1TB Backup Plus usb 3.0 2.5"
TOSHIBA 1TB CANVIO ALUMY USB 3.0 2.5
  Giá: 1,790,000 VNĐ
  TOSHIBA 1TB CANVIO ALUMY USB 3.0 2.5" (HDTH310YS3AA)
WD 1TB My Passport Ultra 3.0 2.5
  Giá: 1,850,000 VNĐ
  WD 1TB My Passport Ultra 3.0 2.5"
SEAGATE 2TB BACKUP PLUS USB 3.0 3.5
  Giá: 2,400,000 VNĐ
  SEAGATE 2TB BACKUP PLUS USB 3.0 3.5"
Seagate 2TB Backup Plus usb 3.0 2.5
  Giá: 3,090,000 VNĐ
  Seagate 2TB Backup Plus usb 3.0 2.5"