Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Dell Vostro 3268ST -  9C32X1
  Giá: 7,390,000 VNĐ
  Dell Vostro 3268ST - 9C32X1
DELL INSPIRON 3670 (G5400)
  Giá: 7,590,000 VNĐ
  DELL INSPIRON 3670 (G5400)
DELL INSPIRON 3470 (V8X6M1)
  Giá: 8,890,000 VNĐ
  DELL INSPIRON 3470 (V8X6M1)
DELL VOSTRO 3670 (I3- 8100)
  Giá: 8,990,000 VNĐ
  DELL VOSTRO 3670 (I3- 8100)
DELL VOSTRO 3670MT (J84NJ1)
  Giá: 11,390,000 VNĐ
  DELL VOSTRO 3670MT (J84NJ1)
DELL OPTILEX 3050MT (I5-7500)
  Giá: 11,790,000 VNĐ
  DELL OPTILEX 3050MT (I5-7500)
DELL VOSTRO 3670MT (42VT370016)
  Giá: 11,990,000 VNĐ
  DELL VOSTRO 3670MT (42VT370016)
DELL AIO Ins 3064-2X0R01 (I3-7100U)
  Giá: 13,990,000 VNĐ
  DELL AIO Ins 3064-2X0R01 (I3-7100U)
DELL VOSTRO 3668 (I7-7700)
  Giá: 15,990,000 VNĐ
  DELL VOSTRO 3668 (I7-7700)
DELL VOSTRO 3670 (I7-8700)
  Giá: 16,490,000 VNĐ
  DELL VOSTRO 3670 (I7-8700)
Dell Precision Tower 3620 (E3-1225v5)
  Giá: 24,490,000 VNĐ
  Dell Precision Tower 3620 (E3-1225v5)
Dell Precision Tower 3620 (I7- 6700)
  Giá: 24,990,000 VNĐ
  Dell Precision Tower 3620 (I7- 6700)