Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
NLPC-G39304G500GR GAME – GIA ĐÌNH
  Giá: 5,590,000 VNĐ
  NLPC-G39304G500GR GAME – GIA ĐÌNH
NLPC-G444G50R GAME – GIA ĐÌNH
  Giá: 6,090,000 VNĐ
  NLPC-G444G50R GAME – GIA ĐÌNH
NLPC-I3414G50R GAME  ĐỒ HỌA
  Giá: 7,290,000 VNĐ
  NLPC-I3414G50R GAME ĐỒ HỌA
NLPC-GI371004GG500GR ( CPU core i3 Kabylate)
  Giá: 7,690,000 VNĐ
  NLPC-GI371004GG500GR ( CPU core i3 Kabylate)
NLPC-I5444G50R GAME  ĐỒ HỌA
  Giá: 8,890,000 VNĐ
  NLPC-I5444G50R GAME ĐỒ HỌA
NLPC-GI565004GG500GR
  Giá: 9,390,000 VNĐ
  NLPC-GI565004GG500GR
NLPC-I777004GG500GW ĐỒ HỌA
  Giá: 12,990,000 VNĐ
  NLPC-I777004GG500GW ĐỒ HỌA