Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Dell Precision Tower 3620 (E3-1225v5)
  Giá: 24,490,000 VNĐ
  Dell Precision Tower 3620 (E3-1225v5)
Dell Precision Tower 3620 (I7- 6700)
  Giá: 24,990,000 VNĐ
  Dell Precision Tower 3620 (I7- 6700)
Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE - E3 1270v5
  Giá: 36,450,000 VNĐ
  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE - E3 1270v5
Dell Precision  T5810 - E5 1607v3
  Giá: 36,890,000 VNĐ
  Dell Precision T5810 - E5 1607v3