Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0792.323.232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
XPRINTER XP-58 IIH USB
  Giá: 950,000 VNĐ
  XPRINTER XP-58 IIH USB
Máy quét mã vạch DATAMAX LS6300
  Giá: 1,290,000 VNĐ
  Máy quét mã vạch DATAMAX LS6300
KingPos SL-1300 (1D)
  Giá: 1,390,000 VNĐ
  KingPos SL-1300 (1D)
DATAPRINT E5
  Giá: 1,690,000 VNĐ
  DATAPRINT E5
DATAPRINT E5F
  Giá: 1,890,000 VNĐ
  DATAPRINT E5F
Máy quét mã vạch DATAMAX M-1200W
  Giá: 1,990,000 VNĐ
  Máy quét mã vạch DATAMAX M-1200W
Máy in mã vạch SBARCO T4e (Taiwan)
  Giá: 4,490,000 VNĐ
  Máy in mã vạch SBARCO T4e (Taiwan)