Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
XPRINTER XP-58 IIH USB
  Giá: 950,000 VNĐ
  XPRINTER XP-58 IIH USB
Máy quét mã vạch DATAMAX LS6300
  Giá: 1,200,000 VNĐ
  Máy quét mã vạch DATAMAX LS6300
SPRINTER SLP-220U
  Giá: 1,890,000 VNĐ
  SPRINTER SLP-220U
Máy quét mã vạch DATAMAX M-1200W
  Giá: 1,990,000 VNĐ
  Máy quét mã vạch DATAMAX M-1200W
Máy quét mã vạch Superscanner AW5055R
  Giá: 2,190,000 VNĐ
  Máy quét mã vạch Superscanner AW5055R
Máy in mã vạch SBARCO T4e (Taiwan)
  Giá: 4,990,000 VNĐ
  Máy in mã vạch SBARCO T4e (Taiwan)