Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    RAM G.SKILL
G.Skill 4GB F3-1600C11S-4GIS
  Giá: 885,000 VNĐ
  G.Skill 4GB F3-1600C11S-4GIS
G.Skill 4GB F4-2400C15S-4GIS
  Giá: 990,000 VNĐ
  G.Skill 4GB F4-2400C15S-4GIS
G.Skill 8GB F4-2400C17S-8GVR
  Giá: 2,150,000 VNĐ
  G.Skill 8GB F4-2400C17S-8GVR
G.Skill 16GB F4-2400C15D-16GFX
  Giá: 4,540,000 VNĐ
  G.Skill 16GB F4-2400C15D-16GFX
G.Skill 16GB F4-2400C15D-16GTZR
  Giá: 5,220,000 VNĐ
  G.Skill 16GB F4-2400C15D-16GTZR
G.Skill 32GB F4-2400C16D-32GFXR
  Giá: 9,230,000 VNĐ
  G.Skill 32GB F4-2400C16D-32GFXR