Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Trang chủ      Sản phẩm    SURFACE PRO
SURFACE  PRO 4 CORE™ I5-6300U 128gb
  Giá: 21,990,000 VNĐ
  SURFACE PRO 4 CORE™ I5-6300U 128gb
SURFACE  PRO 4 CORE™ I5-6300U 256gb
  Giá: 28,890,000 VNĐ
  SURFACE PRO 4 CORE™ I5-6300U 256gb
SURFACE  PRO 4 CORE™ i7-6650U 256gb
  Giá: 35,750,000 VNĐ
  SURFACE PRO 4 CORE™ i7-6650U 256gb
SURFACE  PRO 4 CORE™ i7-6650U 256gb
  Giá: 40,150,000 VNĐ
  SURFACE PRO 4 CORE™ i7-6650U 256gb
SURFACE  PRO 4 CORE™ I7-6700U 512gb
  Giá: 55,990,000 VNĐ
  SURFACE PRO 4 CORE™ I7-6700U 512gb