Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 01212323232
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 1
Talk with me via Skype
Kinh Doanh 2
Talk with me via Skype
Video Quảng Cáo
Đầu đọc thẻ mã số  cho tủ trung tâm C3-100 & C3-200.KR-102E
  Giá: 1,100,000 VNĐ
  Đầu đọc thẻ mã số cho tủ trung tâm C3-100 & C3-200.KR-102E
Đầu đọc vân tay cho bộ trung tâm in BIO160 FR1200
  Giá: 2,190,000 VNĐ
  Đầu đọc vân tay cho bộ trung tâm in BIO160 FR1200
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco SF200/ID
  Giá: 2,750,000 VNĐ
  Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco SF200/ID
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKSoftware K40
  Giá: 2,980,000 VNĐ
  Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKSoftware K40
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco F18
  Giá: 4,400,000 VNĐ
  Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTeco F18
Máy chấm công bằng khuôn mặt và Thẻ cảm ứng VF300
  Giá: 6,500,000 VNĐ
  Máy chấm công bằng khuôn mặt và Thẻ cảm ứng VF300