Chi phí dự tính: 0
1. MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ
2. CPU - BỘ VI XỬ LÝ
3. RAM - BỘ NHỚ PC
4. Ổ CỨNG SSD
5. Ổ CỨNG HDD
6. VGA - CARD MÀN HÌNH
7. PS - NGUỒN MÁY TÍNH
8. CASE - THÙNG MÁY
9. BÀN PHÍM MÁY TÍNH
10. CHUỘT MÁY TÍNH
11. MÀN HÌNH MÁY TÍNH
Tìm linh kiện