Chi phí dự tính: 0
1. CPU - BỘ VI XỬ LÝ
2. MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ
3. RAM - BỘ NHỚ
4. Ổ CỨNG SSD
5. Ổ CỨNG HDD
6. VGA - CARD MÀN HÌNH
7. PS - NGUỒN MÁY TÍNH
8. CASE - THÙNG MÁY
9. BÀN PHÍM MÁY TÍNH
10. CHUỘT MÁY TÍNH
11. Màn hình máy tính
Chọn linh kiện