Chi phí dự tính: 0
1. MAINBOARD - BO MẠCH CHỦ
2. CPU - BỘ VI XỬ LÝ
3. CASE - THÙNG MÁY
4. CHUỘT MÁY TÍNH
5. Màn hình máy tính
6. Ổ CỨNG HDD
7. Ổ CỨNG SSD
8. RAM - BỘ NHỚ
Chọn linh kiện